Orbán Viktor, Budapest, 2018 március 15 (Magyar, English, Русский, Français, Deutsch)

Orbán Viktor ünnepi beszéde az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján
forrás

2018. március 15. Budapest

Isten hozott mindenkit a magyar szabadság ünnepén! Tisztelettel köszöntöm a Békemenet résztvevőit. Külön nagyrabecsüléssel köszöntöm lengyel barátainkat. Összetartozásunk természetes, összekapaszkodásunk erőforrás. Kossuth apánk idejében azt írták: Magyarország és Lengyelország két örökéletű tölgy, melyek külön törzset növesztettek, de gyökereik egybefonódtak. Ezért egyiknek léte és ereje a másik életének és egészségének feltétele. Ma sincs ez másként. Ha Lengyelország erős, akkor Magyarország sem veszhet el. Ha mi vagyunk erősek, segíthetünk lengyel barátainknak. Ezért a Békemenet most nem csupán a haza ügyéért való felsereglés, hanem Lengyelország melletti kiállás is. Tiszteletet Lengyelországnak! Tiszteletet Magyarországnak!

Ismét eljött a nap, tisztelt ünneplők, amely minden magyar ember szívét fölemeli. Az a nap, amikor magyar nyelven írták be a világtörténelem nagykönyvébe a szót: szabadság. Ezen a napon sokan jövünk össze, ünnepeljük a bátrakat, fejet hajtunk a hősök emléke előtt. Ma különösen sokan gyűltünk össze. A tisztelgésen túl ennek most különleges oka és célja van. Alig több mint három hét múlva ismét Magyarország sorsáról döntünk, és ezen a választáson nem négy év lesz a tét. Tudtam, hogy sokan leszünk, és tudtam, hogy elszánt arcokat fogok itt látni. Ma éppen erre van szükségünk. Komolyságra és elszántságra, mert ma komoly dolgokat kell megbeszélnünk egymással. Éppen olyan komoly dolgokat, mint 170 éve kellett. Mi vagyunk a 48-as forradalmárok és szabadságharcosok örökösei, ezért éppúgy, mint 170 éve, ma is egyenesen és őszintén kell beszélnünk. Ha nem mondjuk meg világosan, hogy mi történik Magyarországgal, és miért történik, ami történik, akkor senki nem fogja megérteni. S ha nem értjük meg, nem is hozhatunk jó döntést három hét múlva. Ezért egyenesen, megalkuvás és szemérmeskedés nélkül kell beszélnünk. Petőfiék világosan megmondták: rabok legyünk vagy szabadok? Mindenki értette, és mindenki tudta is, mi a válasz erre. Sok mindent vittünk már végbe közösen az elmúlt harminc év során. Sok nagy harcot és emlékezetes csatát vívtunk meg együtt, de a legnagyobb dolog, amit életünkben véghezvihetünk, a legnagyobb csata, amit együtt megvívhatunk, még előttünk van. S minden jel szerint éppen most van előttünk. A helyzet úgy áll, kedves Barátaim, hogy el akarják venni az országunkat. Nem egy tollvonással, mint száz éve Trianonban. Most azt akarják, hogy néhány évtized alatt önként adjuk át másoknak, más földrészről érkező idegeneknek, akik nem beszélik a nyelvünket, nem tisztelik a kultúránkat, törvényeinket és életformánkat, akik le akarják cserélni a miénket a sajátjukkal. Azt akarják, hogy mostantól egyre inkább ne mi és ne a mi leszármazottaink éljenek itt, hanem valaki mások. Nincs ebben semmi túlzás. Nap mint nap látjuk, hogy nagy nyugat-európai népek és nemzetek lépésről lépésre, kerületről kerületre, városról városra veszítik el az országukat. A helyzet úgy áll, hogy azok, akik a határaiknál nem akasztják meg a bevándorlást, elvesznek. Lassan, de biztosan felemésztik őket. Mindezt külső erők és nemzetközi hatalmak akarják ránk kényszeríteni, itthoni csatlósaik segítségével, és a küszöbön álló választást jó alkalomnak látják erre.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

1848 öröksége, hogy Magyarország legyen szabad, független és magyar ország. Ebben benne van minden, amire ma szükségünk lehet. Ahogy Széchenyi mondta: nemzeti csinosodás, kiművelt emberfők és magabíró ország, majd hozzátette: sokan gondolják, Magyarország volt, én azt szeretném hinni: lesz. Ma azt válaszolnánk a grófnak, hogy Magyarország volt is, van is, a kérdés most az, hogy lesz-e. Vagyis, kedves Barátaim, mi nem csupán egy választást akarunk megnyerni, hanem a jövőnket. Európa és benne mi, magyarok egy világtörténelmi fordulóponthoz érkeztünk. Még sohasem feszültek egymásnak ilyen nyíltan a nemzeti és a globalista erők. Egyik oldalon mi, a nemzeti érzelmű milliók, a másik oldalon a világpolgár elit. Egyik oldalon mi, akik hiszünk a nemzetállamokban, a határok védelmében, a család és a munka értékében, és velünk szemben azok, akik nyitott társadalmat, határok és nemzetek nélküli világot, újfajta családokat, leértékelt munkát és olcsó munkást akarnak, amely fölött átláthatatlan és számon kérhetetlen bürokraták serege uralkodik. Nemzeti és demokratikus erők az egyik, nemzetek feletti és antidemokratikus erők a másik oldalon. Így áll a helyzet Magyarországon 24 nappal a választás előtt.

Tisztelt Ünneplők! Tisztelt Békemenet!

Messze még az elvégzendő munka vége, de az elmúlt nyolc év eredményei magukért beszélnek. Ezekre emlékeztetni fontos, de nem elég. Európa és Magyarország egy civilizációs küzdelem kellős közepén áll. Egy népvándorlással nézünk szembe, amely életünk eddigi rendjét és életmódunkat sodorja veszélybe. Egyszerre kell tehát megvédeni az eredményeinket, és harcba szállni azért, hogy egyáltalán legyen értelme folytatni. Életmódunk megóvása nélkül minden értelmét veszti. Ha nem lesz magyar az ország, mi végre a csinosodás? Ne áltassuk magunkat, nekünk nem a vérszegény ellenzéki pártocskákkal kell megküzdenünk, hanem egy birodalommá szervezett, nemzetközi hálózattal. Külföldi konszernek és belföldi oligarchák által kitartott média, hivatásos béraktivisták, bajkeverő tüntetésszervezők, a nemzetközi spekulánsok által fizetett NGO-k láncolata, amit Soros György neve foglal össze, és ő testesít meg. Ezzel a világgal kell megküzdenünk, hogy megvédjük a sajátunkat. A jó katona nem azért harcol, mert gyűlöli azt, ami szemben áll vele, hanem mert szereti azt, ami mögötte van, szereti Magyarországot és a magyar embereket.

Tisztelt Ünneplők!

Mi a keresztény kultúrából nőttünk ki, különbséget teszünk az ember és a tettei között. Mi sohasem gyűlöltünk, és nem is fogunk gyűlölni senkit. Épp ellenkezőleg: mi továbbra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében, de harcolni fogunk az ellen, amit Soros György birodalma Magyarországgal tesz és tenni akar. Ez a mi hazánk, ez a mi életünk, nincs nekünk másik, ezért küzdeni fogunk érte a végsőkig, és nem adjuk fel soha. Tudjuk, hogy végül minden választókerületben ők állnak majd szemben a mi jelöltjeinkkel. Nekik az a feladatuk, hogy hatalomra kerülve végrehajtsák a nagy tervet. A nagy tervet, hogy a bevándorlók útjában álló Magyarországot megtörjék, és először bevándorlók ezreit, aztán tíz- és tízezreit telepítsék be néhány év alatt Magyarországra. Ezekben a számokban nincs semmi túlzás. Európa már most invázió alatt áll. Ha hagyjuk, a következő egy-két évtizedben tíz- és tízmilliók indulnak meg Európába Afrikából és a Közel-Keletről. Európa nyugati része feltartott kézzel nézi mindezt. Aki felteszi a kezét, saját magát fegyverzi le, sorsáról többé nem maga dönt. A legyőzöttek történelmét mások írják tovább. A nyugat-európai fiatalok még látni fogják, amikor kisebbségbe kerülnek a saját országukban, és elveszítik az egyetlen, otthonnak nevezhető helyet a világon. Olyan erők jelentek meg, amelyeket már régen látott a világ. Afrikának tízszer annyi fiatalja lesz, mint Európának. Ha Európa nem tesz semmit, ránk fogják rúgni az ajtót. És Brüsszel nem védi meg Európát, a bevándorlást nem megállítani, hanem támogatni és szervezni akarja. Fel akarja hígítani, ki akarja cserélni Európa népességét, odadobja kultúránkat, életformánkat és mindazt, ami minket, európaiakat elválaszt és megkülönböztet a világ más népeitől. Sovány vigasz, hogy az európai népek nem fognak megbocsátani azoknak a vezetőknek, akik az emberek megkérdezése nélkül teljesen megváltoztatták Európát. Legyünk büszkék arra, hogy mi voltunk az egyetlen ország az egész unióban, akik megkérdezték az embereket, vajon akarnak-e tömeges bevándorlást.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplők!

Három hét múlva választunk. A pártlistákat közzétették, a jelölteket nyilvántartásba vették. Ismerjük őket. Vannak, akikkel harminc, és vannak, akikkel tíz éve hadakozunk. Bár néha úgy tűnik, inkább száz éve. Nem lehetnek illúzióink. Okuljunk a múltból. Maguk ismerték el, hogy képesek reggel, délben és este is hazudni levegővétel nélkül. Arra kell készülnünk, hogy a mi jelöltünkkel végül mindenütt egy Soros-jelölt áll majd szemben. Meglehet, színleg többen is indulnak, némelyek behúzott kézifékkel, mások visszalépnek az utolsó pillanatban, megint mások úgy tesznek, mintha ők ott se lennének. Arra is készülnünk kell, hogy álruhában is próbálkoznak majd, legutóbb is elbújtak egy függetlennek álcázott jelölt mögé. Nem merik nyíltan vállalni a gazdájukat. Tudják, ha nyíltan kiállnak az ország színe elé, és elmondják, kinek a zsoldjában állnak, semmi esélyük. Mindenki tudja, hogy mi, a bevándorlást ellenző magyarok vagyunk többen. Ellenfeleinknek csak úgy van esélyük, ha sikerül a táborunkat megosztani, ha sikerül megbontani az egységünket. Az a céljuk, hogy bármiről legyen szó, csak arról a veszélyről ne, amely Magyarországot fenyegeti. Ellenfeleink is tudják, most évtizedekre eldőlhet Magyarország sorsa. Ezért semmitől sem riadnak vissza. Nem érvelnek, hanem cenzúráznak, nem vívnak, hanem csípnek, rúgnak, harapnak, és a gyűlölet magvait szórják szét, amerre csak járnak. Mi szelíd és derűs emberek vagyunk, de nem vagyunk se vakok, se balekok. A választás után természetesen elégtételt fogunk venni, erkölcsi, politikai és jogi elégtételt is, de most nem vesztegethetjük erre se az erőnket, se az időnket. A támadásokat rázzuk le magunkról, mint kutya a vizet. Csak a küldetésünkre, csak a közös célunkra, Magyarország megvédésére fordítsuk az erőnket. Ne feledjük a választási harc első törvényét: egységben az erő, egy a tábor, egy a zászló, és mindenkire szükségünk van.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tudom, hogy ez a küzdelem mindenkinek nehéz. Megértem, ha néhányan meg is vannak ijedve. Érthető, mert olyan ellenféllel kell harcolnunk, amely másmilyen, mint mi vagyunk. Nem nyíltsisakos, hanem rejtőzködő, nem egyenes, hanem fortélyos, nem becsületes, hanem alantas, nem nemzeti, hanem nemzetközi, nem a munkában hisz, hanem pénzzel spekulál, nincs saját hazája, mert úgy érzi, övé az egész világ. Nem nagyvonalú, de bosszúálló, és mindig a szívet támadja, különösen, ha az piros, fehér és zöld. De, kedves Barátaim, mindig is tudtuk, hogy nem babra megy a játék. A magyar történelem hozzászoktatott, hogy olyasmiért is küzdenünk kell, ami szerencsésebb népeknél természetes. Mifelénk elég egyetlen megingás, elég egy ügyefogyott kormány, egy félrecsúszott választási eredmény, és már úszik is minden, amiért keményen és évekig megdolgoztunk. Ez itt olyan huzatos szeglete a világnak, ahol a történelem nemigen hagy nyugtot; hiába érezzük, hogy igazán megérdemelnénk már. Elődeink jól mondták: gyáva népnek nincs hazája, s mi össze is szedtük a bátorságunkat, ha kellett. Sohasem volt könnyű. Nézzenek csak itt, a téren álló szobrokra. Andrássyt halálra ítélte a bécsi császár. Rákóczi száműzetésben halt meg. Kossuthot elűzték a labancok. Tisza Istvánt lelőtték a kommunisták. Sohasem ment könnyen, de a végén mégis mindig mi győztünk. Végül csak hazaküldtük a szultánt a janicsárjaival, a Habsburg császárt a labancaival, a szovjeteket az elvtársaikkal, és most hazaküldjük Gyuri bácsit is a hálózatával egyetemben. Arra kérünk, menj vissza Amerikába, és boldogítsd inkább az amerikaiakat.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kész rejtély, hogy ennyi vész után hogyan kerekedtünk mindig felül, s hogy lehet, hogy ezer év után is még mindig itt vagyunk? Talán azért, mert mindig tudtuk, hogy létezésünknek van értelme saját magunkon kívül. Mindig tudtuk, van itt egy kultúra, lélek és szellem, ami évszázadokon át felemelte a szíveket, vigasztalta az embereket, és ami minket is éltet. Nekünk van még egyesítő és egységesítő eszménk, megvan a nemzeti önbecsülésünk. Nem sodródtunk olyan távol a kereszténységtől, hogy a horgonykötelünk elszakadjon. Persze a hit nálunk is meginog néha. A nemzeti büszkeség is behorpad olykor, de soha nem adtuk föl őket, így nem is vesztek el, ezért újra és újra föltámadnak, kiáradnak és meghódítják a szíveket.

Tisztelt Ünneplők!

Tudjuk, mi sem vagyunk hibátlan nép, és a mi történelmünkben is akadtak sötét órák és hideg napok, de biztosak vagyunk abban is, hogy többet adtunk a világnak, mint amennyit kaptunk tőle. A magyarok nélkül szegényebb lenne a világ, fájdalmasabb volna Közép-Európa történelme, és nélkülünk rosszabb hely lenne a Kárpát-medence is. Van tehát jogunk a létezésre. Ezért nincs okunk félni most sem. Csak annyit kell mondanunk, hogy aki magyar, velünk tart, és győzni fogunk. Újra és újra győzni fogunk, mert Magyarország a magyaroké.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplők!

2010-ben, amikor talpra álltunk, fellázadtunk, és harcolni kezdtünk a magyarokért Brüsszelben és a többi birodalmi központban, még egyedül voltunk. De aztán megjöttek a lengyelek, a szlovákok és a csehek. Aztán Amerika bevándorlásellenes elnököt választott, és a britek is saját útjukra léptek. Izrael máig kitart. Aztán Ausztriában a hazafiak átvették a hatalmat, és az olaszok is nemet mondtak a bevándorlásra. A kérdés már csak az, mi, magyarok tanultunk-e mások hibájából? Megértettük-e, hogy csak egyszer lehet elrontani, ha egyszer elvétettük, vége. Újabb esély, pótvizsga nincs. Ha átszakad a gát, akkor beözönlik az áradat, és a kulturális megszállás visszafordíthatatlanná válik. Tétként most a jövő van feltéve az asztalra. Ezért most szeretnék külön is szólni a fiatalokhoz. Mikor tennénk, ha nem március 15-én?

Kedves Fiatalok!

Lehet, hogy most úgy érzitek, tiétek az egész világ, hogy ide nekem az oroszlánt is. És igazatok van. A nagyra törés hiánya maga a középszerűség. És az élet semmire sem jó, ha nem kezd vele valamit az ember. De a Ti életetekben is eljön a pillanat, és rá fogtok ébredni, hogy kell egy hely, egy nyelv, egy otthon, ahol az ember az övéi között, biztonságban és szeretetben leélheti az életét. Egy hely, ahová visszatérhettek, ahol megérezhetitek, hogy az élet nem hiábavaló, és a végén sem hullik a semmibe. Hozzáadódik és beépül az ezeréves nagyszerű alkotásba, amit egyszerűen csak hazának, magyar hazának nevezünk. Tisztelt Magyar Fiatalok, most a hazának van szüksége Rátok. A hazának van szüksége Rátok, gyertek, és harcoljatok velünk, hogy amikor majd nektek lesz szükségetek a hazára, még meglegyen a hazátok.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Azt hiszem, mindent megbeszéltünk. Felszerszámoztunk, felnyergeltünk, és felkészültünk az előttünk álló háromhetes választási hadjáratra. Már csak az maradt hátra, hogy a Jóisten segítségét kérjük. Most nem énekelve, ahogy szoktuk, hanem prózában, versben, ahogy Kölcsey Ferenc tanította nekünk. Ilyet eddig még nem csináltunk, próbáljuk meg együtt. „Isten, áldd meg a magyart Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel; Balsors, akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt, Megbűnhődte már e nép A múltat s jövendőt!” Magyarok! Magasba a zászlókat! Menjetek és harcoljatok! Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Fel, győzelemre!

Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!

Orbán Viktor’s ceremonial speech on the 170th anniversary of the Hungarian Revolution of 1848

Budapest, 15 March 2018

I welcome you all on Hungary’s celebration of freedom! I greet those taking part in the Peace March. It is with special esteem that I greet our Polish friends. Our closeness is natural, and our embrace is a source of strength. In the time of our forefather Kossuth, it was written that “Hungary and Poland are two imperishable oaks which have grown two separate trunks, but whose roots have intertwined. Therefore the existence and strength of one is the precondition for the life and health of the other”. It is no different today: if Poland is strong, then Hungary cannot be lost; if we are strong, we can help our Polish friends. Therefore the Peace March is not simply a rally for the cause of our country, but also a stand we take alongside Poland. Honour to Poland! Honour to Hungary!

Once again, Fellow Celebrants, the day has come which lifts the heart of every Hungarian. The day on which, in the great book of world history, a word was written in the Hungarian language: that word was “Freedom”. On this day multitudes come together for us to honour the brave and bow our heads in memory of the heroes. Today, in particular, we have come together in large numbers. In addition to our show of respect, there is now a special reason and a special goal. Barely more than three weeks from now we will again decide the fate of Hungary. And what is at stake in this election is not merely a four-year term. I knew that there would be many of us here, and I knew that here I would see determined faces. This is exactly what we need today: seriousness and determination. We need it because today we must talk to each other about serious matters: matters just as serious as those which had to be dealt with 170 years ago. We are the heirs of the 1848 revolutionaries and freedom fighters, because, just as 170 years ago, today we must speak honestly and directly. If we do not clearly state what is happening to Hungary and why it is happening, then no one will understand. And if we do not understand it, then we cannot make a sound decision three weeks from now. Therefore we must speak directly, without compromise or timidity. Petőfi and his associates expressed it clearly: “Shall we be slaves, or we shall be free?” Everyone understood that, and everyone knew how to reply. Together we have realised many things over the past thirty years. Together we have fought many great fights and memorable battles. But the greatest thing that we could realise in our lives, the greatest battle that we could fight together is still ahead of us. And every indication is that it is immediately ahead of us now. The situation, Dear Friends, is that there are those who want to take our country from us. Not with the stroke of a pen, has happened one hundred years ago at Trianon; now they want us to voluntarily hand our country over to others, over a period of a few decades. They want us to hand it over to foreigners coming from other continents, who do not speak our language, and who do not respect our culture, our laws or our way of life: people who want to replace what is ours with what is theirs. What they want is that henceforward it will increasingly not be we and our descendants who live here, but others. There is no exaggeration in what I have just said. Day by day we see the great European countries and nations losing their countries: little by little, from district to district and from city to city. The situation is that those who do not halt immigration at their borders are lost: slowly but surely they are consumed. External forces and international powers want to force all this upon us, with the help of their allies here in our country. And they see our upcoming election as a good opportunity for this.

Ladies and Gentlemen,

The legacy of 1848 is that Hungary should be a free independent and Hungarian country. Everything that we need today is included in these words. As Széchenyi said, “national progress, civilised minds and a robust country”; and then he added that “Many think that Hungary was, but I want to believe that it will be”. Today we would reply to the Count that indeed Hungary was, and indeed it is. Today the question is whether it will be. Put another way, Dear Friends, we not only want to win an election, but our future. Europe – and within it we Hungarians – has arrived at a turning point in world history. National and globalist forces have never squared up to each other so openly. We, the millions with national feelings, are on one side; the elite “citizens of the world” are on the other side. We who believe in nation states, the defence of borders, the family and the value of work are on one side. And opposing us are those who want open society, a world without borders or nations, new forms of family, devalued work and cheap workers – all ruled over by an army of shadowy and unaccountable bureaucrats. On one side, national and democratic forces; and on the other side, supranational and anti-democratic forces. This is the situation in Hungary twenty-four days before the election.

Fellow Celebrants and Peace Marchers,

The completion of the work facing us is still far in the future, but the results of the past eight years speak for themselves. It is important to remind ourselves of these, but it is not enough. Europe and Hungary stand at the epicentre of a civilisational struggle. We are confronted with a mass population movement which is an imminent danger to the order and way of life that we have known throughout our lives up until now. So at one and the same time we must defend our achievements so far, and enter battle to ensure that there will even be any point in continuing. Unless we protect our way of life, the meaning of everything we have achieved will be lost. If in the future the country is not Hungarian, what is the point of progress? Let’s not distract ourselves: we do not need to fight the anaemic little opposition parties, but an international network which is organised into an empire. We are up against media outlets maintained by foreign concerns and domestic oligarchs, professional hired activists, troublemaking protest organisers, and a chain of NGOs financed by an international speculator, summed up by and embodied in the name “George Soros”. This is the world we must fight with in order to defend that which is ours. The good soldier does not fight because he hates that which is facing him, but because he loves that which is behind him. He loves Hungary and Hungarians.

Fellow Celebrants,

We have grown from Christian culture, and we make a distinction between a person and their actions. We have never hated anyone, and we shall not hate anyone. On the contrary, we continue to believe in the power of compassion and solidarity. But we shall fight against what the empire of George Soros is doing to Hungary, and what it wants to do to Hungary. This is our homeland, this is our life, and we have no other. Therefore we shall fight for it to the end and we shall never surrender. We know that ultimately in every electoral district they will stand against our candidates. Their task is to win power and implement the grand plan: to break Hungary, which stands in the path of immigrants; and first to settle thousands, then tens upon tens of thousands of immigrants in Hungary within a few years. These numbers are no exaggeration. Europe is now under invasion. If we allow it to happen, in the next one or two decades tens upon tens of millions will set out for Europe from Africa and the Middle East. The western half of Europe looks at all this with its hands raised in surrender. Those who raise their hands have laid down their weapons, and will never again decide their own fate. The history of the defeated will later be written by others. The young of Western Europe will see this when they become minorities in their own countries, and they have lost the only place in the world that could be called home. Forces are appearing, the like of which the world has not seen for a long time. In Africa there will be ten times as many young people as in Europe. If Europe does nothing they will kick down the door on us. Brussels is not defending Europe and it is not halting immigration, but wants to support it and organise it. It wants to dilute the population of Europe and to replace it, to cast aside our culture, our way of life and everything which separates and distinguishes us Europeans from the other peoples of the world. It will be small consolation that the peoples of Europe will not forgive those leaders who completely changed Europe without first asking its people. Let us be proud of the fact that we are the only country in the European Union which has asked people whether or not they want mass immigration.

Ladies and Gentlemen, Fellow Celebrants,

Our election will take place in three weeks’ time. The party lists have been released and the candidates have been registered. We know them. There are those against whom we have fought for thirty years, and those with whom we have fought for ten years – although sometimes it seems as though it has been a hundred years. We should therefore have no illusions. Let us learn from the past. They themselves admitted that they are able to lie morning noon and night, without pausing for breath. We must be prepared for a situation in which ultimately in every constituency our candidate will be standing against one Soros candidate. Perhaps more will seem to be standing, with some of them pulling the handbrake, others withdrawing at the last moment, and still others acting as though they are not even present. We must be prepared for them adopting disguises, like last time, when they hid behind a candidate posing as an independent. They dare not admit the identity of their master. They know that they don’t stand a chance if they stand in front of the whole country and openly declare who they serve. Everyone knows that we Hungarians opposing immigration are in the majority. Our opponents only have a chance if they manage to divide our camp, and if they manage to dismantle our unity. Their goal is for any subject to come up for debate except the danger which threatens Hungary. Our opponents also know that now Hungary’s fate could be decided for decades to come. Therefore they will stop at nothing: they will not argue, but censor; they will not fight, but pinch, kick, bite and sow hatred wherever they go. We are calm and good-humoured people, but we are neither blind nor gullible. After the election we will of course seek amends – moral, political and legal amends – but we cannot waste our strength or our time on that now. We shall shake off the attacks as a dog shakes off water. We shall focus our strength only on our mission, and only on our common goal: the defence of Hungary. Let us not forget the first law of electoral battle: unity is strength, one camp, one flag, and we need everyone.

Ladies and Gentlemen,

I know that this battle is difficult for everyone. I understand if some of us are also afraid. This is understandable, because we must fight against an opponent which is different from us. Their faces are not visible, but are hidden from view; they do not fight directly, but by stealth; they are not honourable, but unprincipled; they are not national, but international; they do not believe in work, but speculate with money; they have no homeland, but feel that the whole world is theirs. They are not generous, but vengeful, and always attack the heart – especially if it is red, white and green. But, Dear Friends, we have always known that there is much at stake. Hungarian history has accustomed us to fighting for that which is the natural prerogative of more fortunate peoples. For us a single tremor is enough, a lame duck government is enough, an election result which goes awry is enough, and everything is set adrift – everything that we have spent years of hard work on. This is a corner of the world which is exposed to the elements, and which history tends not to leave in peace – even though we feel that by now that is what we truly deserve. Our ancestors expressed it well: a cowardly people has no homeland. And we summoned up our courage when it was needed. It was never easy. Just look around you at the statues here in this square: the Emperor in Vienna sentenced Andrássy to death; Rákóczi died in exile; Vienna’s allies drove Kossuth from the country; the communists shot István Tisza dead. It was never easy, but still in the end we always won. In the end we sent the Sultan home with his Janissaries, the Habsburg emperor with his accomplices and the Soviets with their comrades. And now we will send Uncle Georgie home, together with his network. We ask you to go back to America and make Americans happy rather than us.

Ladies and Gentlemen,

It truly is a mystery how after so many defeats we have always risen up again. And how could it be that we are still here after one thousand years? Perhaps because we have always known that our existence has a meaning beyond ourselves. We have always known that here there is a culture, a soul and a spirit which over the centuries has lifted hearts, consoled people and sustained us. We have a uniting and unifying notion: we have national self-respect. We have not drifted so far from Christianity that our anchor chain has broken. Of course sometimes our faith is rocked, and at such times our national pride is also dented. But we have never given them up, and so we have not lost them; and therefore they rise up again and again, overflowing and conquering hearts.

Fellow Celebrants,

We know that neither are we a blameless people, and in our history there have been dark hours and cold days; but we are certain that we have given more to the world than we have taken from it. Without Hungarians the world would be a poorer place, the history of Central Europe would be more painful, and without us the Carpathian Basin would also be a worse place. We therefore have a right to exist. Therefore, now also, we have no reason to be afraid. All we need to say is that whoever is Hungarian belongs with us, and we shall win. Again and again we shall win, because Hungary is the land of Hungarians.

Ladies and Gentlemen, Fellow Celebrants,

In 2010, when we once more stood up on our own feet, when we rose up and in Brussels and in the other centres of empire we started to fight for the Hungarians, we were still alone. But then along came the Poles, the Slovaks and the Czechs. Then America elected an anti-immigration president and the British struck out on their own path. To this day Israel stands firm. Then in Austria the patriots came to power and the Italians also rejected immigration. The question now is simply whether we Hungarians have learnt from the mistakes of others. Have we learnt that one can only ruin something once – and if we have lost it once, that is the end? There will be no second chance, no examination to retake. If the dam bursts, then the water floods in, and the cultural occupation will become irreversible. The stakes that are the future have been put on the table. This is why I would now like to address some words to the young among you. When else should I do this, if not on 15 March?

Young People,

Perhaps you feel as if the whole world is yours, and as if you could take on all comers. And you are right: a lack of ambition is the definition of mediocrity. And life is good for nothing if you do not do something with it. But in your lives, too, there will come a moment when you realise that one needs a place, a language, a home where one is among one’s own, and where one can live one’s life in safety, surrounded by the goodwill of others. A place where one can return to, and where one can feel that there is a point to life, and that in the end it will not just slide into oblivion. By contrast, it adds to and becomes a part of the majestic thousand-year-old creation which we simply call our homeland: the Hungarian homeland. Young Hungarians, now the homeland needs you. The homeland needs you; come and fight with us, so that when you need it, your homeland will still be there for you.

Ladies and Gentlemen,

I think that we have said everything that needs to be said. We have harnessed up, saddled up and prepared for the three-week election campaign ahead of us. All that remains is for us to ask for God’s help. Today not in song, as we usually do, but in spoken verse, as Ferenc Kölcsey taught us. We have not yet done this before, but let us try it together.

[National Anthem:]

O, my God, the Magyar bless
With Thy plenty and good cheer!
With Thine aid his just cause press,
Where his foes to fight appear.

Fate, who for so long did’st frown,
Bring him happy times and ways;
Atoning sorrow hath weighed down
Sins of past and future days.

Hungarians! Lift the flags high! Advance to battle! Long live Hungarian freedom, long live the homeland! Forward to victory!

Go for it Hungary, go for it Hungarians!

Речь Виктора Орбана в честь 170-й годовщины революции и освободительной войны 1848/49 гг.

г. Будапешт, 15 марта 2018 г.

Добро пожаловать всем на праздник венгерской свободы! С почтением приветствую участников Марша Мира. С особой признательностью приветствую наших друзей из Польши. Наша объединенность – естественна, а спаянность – источник силы. Во времена нашего отца, Лайоша Кошута писали: Венгрия и Польша – это два вечных дуба, которые выросли двумя стволами, но корни которых сплелись воедино. Поэтому существование и мощь одного – это условие жизни и здоровья другого. Не иначе это и сегодня. Коль Польша сильна, то и Венгрия не пропадет. Ежеи мы сильнее, то сможем помочь своим польским друзьям. Поэтому Марш Мира сейчас это не только сплочение за дело Родины, но и выступление за Польшу. Уважения Польше! Уважения Венгрии!

Опять настал день, уважаемые празднующие, который подымает сердце каждого венгра. День, когда в большую книгу мировой истории слово свобода была вписана на венгерском языке. В этот день мы встречаемся друг другом, празднуем храбрых, склоняем головы перед памятью героев. Сегодня нас собралось особенно много. И, кроме чествования, это событие имеет особую причину и цель. Меньше, чем через три недели мы опять принимаем решение о судьбе Венгрии и на этих выборах речь пойдет не только о следующих четырех годах. Я знал, что нас будет много, и знал, что увижу здесь лица, полные решимости. Мы сегодня как раз в ней-то и нуждаемся. В серьезности и решимости, потому что мы должны сегодня обсудить серьезные вопросы. Столь же серьезные, как и 170 лет назад. Мы являемся наследниками революционеров и борцов за свободу 48-го года, поэтому мы должны говорить так же прямо и искренне, как 170 лет назад.

Если мы не скажем однозначно, что происходит с Венгрией и почему происходит то, что происходит, то никто этого не поймет. А если не поймем, то не сможем принять правильное решение через три недели. Поэтому мы должны говорить прямо, без соглашательства и лишней стеснительности. Петефи и его соратники сказали однозначно: быть нам рабами или свободными? Все это понимали и все знали ответ. Вместе мы многое совершили за последние тридцать лет. Мы сражались во многих боях и памятных сражениях вместе, но самое большое дело, которе можем cовершить в своей жизни, самый большой бой, в котором нам предстоит сразиться, , еще впереди. И, судя по всему, он предстоит нам именно сейчас. Суть дела в том, дорогие Друзья, что у нас хотят забрать нашу страну. Не просто одним росчерком пера, как сто лет назад в Трианоне. Сейчас хотят , чтобы мы за несколько десятилетий добровольно отдали ее другим – чужеземцам, прибывающим с другого континента, не владеющим нашим языком, не ценящим нашу культуру, законы и образ жизни, которые хотят сменить наше на свое. Хотят, чтобы отныне постепенно жили здесь не мы и наши потомки, а кто-нибудь другой. В этом нет никаких преувеличений. Изо дня в день видим, как народы и нации Западной Европы теряют свои страны шаг за шагом, район за районом, город за городом. Положение дел таково, что те, которые не остановят иммиграцию у своих границ, пропадут. Их медленно, но уверенно поглотят. Все это навязывается нам внешними силами и международными властями с помощью их местных опричников, которые видят в предстоящих выборах отличную возможность для этого.

Уважаемые Дамы и Господа!

Наследие 1848 года – чтобы Венгрия была свободной, независимой и венгерской страной. Это включает все, в чем мы можем нуждаться сегодня. Как говорил граф Сечени: лепота нации, светлые головы и страна, которая способна содержать себя, а потом добавил: многие думают, что Венгрия была, а я хочу верить, что Венгрия будет. Сегодня мы бы ответили графу: Венгрия была, есть, новопрос в том, будет ли она? То есть, дорогие Друзья, мы хотим выиграть не всего лишь выборы, а наше будущее. Европа, а с ней и мы, венгры, подошли к историческому распутью. Еще никогда не наблюдалось такое напряженное противостояние национальных сил и сил глобалистов. С одной стороны – мы, миллионы c чувством национального самосознания, с другой стороны – космополитическая элита. С одной стороны – мы, которые верим в национальные государства, в защиту границ, в ценность семьи и труда, а против нас – те, кто хотят открытые общества, мир без границ и наций, семьи новых видов, уцененный труд и дешевую рабочую силу, над которыми господствует мутная армия бюрократов, которых невозможно привлечь к ответственности. Национальные и демократические силы с одной, наднациональные и антидемократические силы с другой стороны. Таково состояние дел в Венгрии за 24 дня до выборов.

Уважаемые Празднующие! Уважаемый Марш Мира!

Далек еще конец работы, которую предстоит нам выполнить, -, но результаты последних восьми лет налицо. Помнить о них важно, но не достаточно. Европа и Венгрия находятся прямо в центре цивилизационной борьбы. Мы смотрим в глаза переселению народов, угрожающему привычному порядку и образу нашей жизни. Мы должны одновременно защитить достинутые нами результаты и принять бой за то, чтобы вообще остался смысл продолжать. Без сохранения нашего образа жизни все теряет смысл. Если страна не останется венгерской, зачем нам лепота? Давайте не вводить себя в заблуждение: мы должны бороться не с бледными ничтожными партиями оппозиции, а с международной сетью, организованной в империю. Средства массовой информации, пребывающие на содержании зарубежных концернов и внутренних олигархов, профессиональные платные активисты, организаторы-баламуты митингов, цепь неправительственных организаций, финансируемая международными спекулянтами, которые обобщаются именем Джорджа Сороса и олицетворяются им… Мы должны сразиться с этим миром для защиты своего. Хороший солдат сражается с врагом не потому, что он ненавидит его, а потому, что он любит то, что у него в тылу: любит Венгрию и венгерских людей.

Уважаемые Празднующие!

Мы выросли из христианской культуры, ставим знак различия между человеком и его поступками. У нас нет, и не будет ненависти ни к кому. Наоборот, мы и дальше верим в силу любви и солидарности, но будем бороться против того, что делает и намерена сделать империя Джорджа Сороса с Венгрией. Это наша Родина, наша жизнь, у нас другой нет, поэтому мы будем сражаться за нее до конца и не отступим никогда. Знаем, что в итоге они будут стоять лицом к лицу с нашими кандидатами в каждом избирательном округе. Оказавшись при власти, их задачей является исполнение большого плана. Плана, согласно которому они должны сломить стоящую на пути иммигрантов Венгрию, и сначала заселить туда тысячи, потом десятки тысяч иммигрантов. В этих цифрах нет никакого преувеличения. Европа уже сейчас под намаршм. Если мы этого допустим, то в течение следующих одного-двух десятилетий десятки миллионов отправятся в Европу из Африки и Ближнего Востока. Западная часть Европы смотрит на это с поднятыми вверх руками. Тот, кто подымает руки вверх, тот обезоруживает самого себя и больше не в силах решать свою судьбу. Историю побежденных будут писать другие. Молодежь Западной Европы еще увидит, как она станет меньшинством в своей стране и потеряет единственное место в мире, которое может назвать родным очагом. Появились силы, которых свет давно не видал. Африка будет иметь десять раз больше молодежи, чем Европа. Если Европа ничего не предпримет, ворвутся в дом, пиная дверь ногами. Брюссель же Европу не защитит, иммиграцию он хочет не остановить, а поддержать и организовать. Хочет разбавить, изменить население Европы, отмести нашу культуру, образ жизни и все прочее, что разделяет и отличает нас, европейцев от других народов мира. То, что европейские народы не простят тех руководителей, которые полностью изменили Европу без их согласия – слабое утешение. Мы должны гордиться тем, что были единственной страной в Европейском Союзе, которая спросила людей, поддерживают ли они массовую иммиграцию.

Уважаемые Дамы и Господа! Уважаемые Празднующие!

Через три недели у нас выборы. Партийные списки опубликованы, кандидаты приняты на учет. Мы их знаем. С некоторыми из них мы воюем тридцать, с другими десять лет. Хотя иногда кажется, уже сто… У нас не должно быть иллюзий. Надо сделать выводы из прошлого. Они сами признались, что способны врать утром, в обед и вечером без перерыва. Мы должны быть готовы к тому, что в итоге напротив нашего кандидата всюду будет стоять кандидат Сороса. Может быть, что «для галочки» будет несколько кандидатов, некоторые с «затянутыми ручниками», другие отступятся в последний момент, а еще другие сделают вид, будто их там вообще нет. Мы также должны быть готовы к тому, что они будут маскироваться, и, как последний раз, пробовать прорваться за спиной замаскированного «под независимого» кандидата. Боятся признать хозяина в открытую. Знают, что встав перед страной и признавшись, чьи они немники, у них нет шансов. Все знают, что нас, венгров, отрицающих иммиграцию, значительно больше. У наших противников шансы могут появиться только в том случае, если удастся разделить наш лагерь, расчленить единство. Их цель завести разговор о чем угодно, лишь бы промолчать об опасности, угрожающей Венгрии.

Наши противники тоже знают, что судьба Венгрии сейчас может решиться на десятилетия. Поэтому они не страшатся ничего. Вместо аргументирования используют цензуру, вместо чистой схватки щипают, бьют ногой и кусаются, разбрасывая семена ненависти повсюду, где бы они ни ходили. Мы люди тихие, безмятежные, но не слепые и не простофили. Конечно, после выборов мы сведем счеты, как в нравственном, так и в политическом и правовом смысле; сейчас мы не можем на это тратить ни времени, ни сил. Стряхиваем с себя нападения, как пес воду. Давайте сосредотачивать силы в общих целях – на защиту Венгрии. Нельзя забывать первый закон предвыборной борьбы: сила – в единстве, лагерь – един, знамя – одно, и мы нуждаемся во всех!

Уважаемые Дамы и Господа!

Знаю, что это сражение трудное для всех. Я понимаю, что некоторые в испуге. Понятно, потому что мы должны воевать с противником, который не такой, как мы. Он не воюет в открытых касках, а прячется; он не честный, а низкий; он не прям, а лукав; не народный, а международный; не верит в труд, а спекулирует деньгами; он не имеет своего Отечества, так как считает своим весь мир. Он мелочный, но мстительный, и постоянно нападает на сердце, особенно, если это сердце – красно-бело-зеленое. Но увы, дорогие Друзья, мы всегда знали, что это не ловля блох… В ходе нашей истории мы привыкли к тому, что приходится сражаться и за такие вещи, которые для более удачливых народов являются естественными. В наших местах хватит одного колебания, одного бездарного правительства, одного сбоя в результатах выборов и уже все, за что мы столь крепко работали годами, поплыло,. Это такой сквозячный уголок мира, где история не дает нам покоя; зря мы чувствуем, что мы бы его уже заслужили. Предки сказали правильно: у трусливого народа нет Родины, и мы всегда собирались духом, когда это было нужно. Это никогда не давалось легко. Посмотрите на статуи, стоящие здесь, на площади. Андраши был приговорен смерти венским императором. Ракоци умер в ссылке. Кошут был изгнан лабанцами – приверженцами Габсбургов. Иштван Тиса был расстрелян коммунистами. Никогда не получалось легко, но в итоге мы всегда побеждали. В конце концов, мы отправили домой султана со своими янычарами, Габсбургского императора со своими лабанцами, советов со своими товарищами, а теперь отправим домой и дядю Джорджа вместе со своей сетью. Будь добр, иди к себе обратно в Америку и лучше осчастливливай американцев.

Уважаемые Дамы и Господа!

Загадка, как мы могли всегда восторжествовать после стольких бедствий, как может быть, что после тысячи лет мы все еще здесь? Может быть, потому, что мы всегда знали, что наше существование имеет смысл не только для нас. Мы всегда знали, что есть здесь культура, душа и гений, которые столетиями поднимали сердца, утешали людей, и которые поддерживают в нас жизнь. У нас есть еще идея, дающая сплоченность и единство, есть национальное самоуважение. Нас не унесло так далеко от христиантсва, чтобы наша якорь-цепь порвалась. Да, иногда бывает, что вера и у нас колебнется. Да, иногда появляется вмятина на национальной гордости. Но мы их не сдали никогда, поэтому они не пропали; возрождаются снова и снова, разливаются и покоряют сердца.

Уважаемые Празднующие!

Знаем, что мы тоже народ не безошибочный, в нашей истории тоже были темные часы и холодные дни, но мы уверены и в том, что дали миру больше, чем получили от него. Без венгров мир был бы беднее, история Средней Европы была бы более болезненной, и Карпатский бассейн был бы хуже без нас. Итак, мы имеем право на существование. Значит нет причин бояться и сейчас. Мы должны только сказать, что кто венгр, тот с нами, и мы победим. Мы победим снова и снова, потому что Венгрия принадлежит венграм.

Уважаемые Дамы и Господа! Уважаемые Празднующие!

В 2010 году, когда мы восстали и начали воевать за венгров в Брюсселе и других имперских центрах, мы были еще одни. Но потом пришли поляки, словаки и чехи. Потом Америка избрала президента, отрицающего иммиграцию, и Великобритания тоже пошла своим путем. Израиль до сих пор держится. Потом в Австрии власть взяли патриоты, и итальянцы тоже сказали нет на иммиграцию. Вопрос уже только в том, что мы, венгры, извлекли ли урок от чужих ошибок? Поняли ли мы, что ошибиться можно только раз, и если мы провалили, то навсегда. Повторного шанса, пересдачи нет. Если дамба прорвется, то хлынет наплыв, и культурная оккупация станет невозвратимой. Ставкой является наше будущее. По этой причине я хочу отдельно обратиться к молодежи. Когда это сделать, если не 15-го марта?

Дорогие молодые Друзья!

Может быть, теперь вы чувствуете, что весь мир Ваш, что море по колено. И Вы правы. Отсутствие честолюбия – это сама заурядность. И жизнь не стоит ничего, если мы не сделаем в ней что-нибудь. Но в Вашей жизни тоже настанет момент, когда осознаете, что нужно место, нужен язык и нужен дом, где человек может прожить свою жизнь среди своих, в мире и любви. Место, куда можете возвратиться, где можете почувствовать, что жизнь не бесполезна и чтобы в конце не провалится в бездну. Она станет неразлучной частю тысячелетнего создания, что называется просто Родиной, венгерской Отчизной. Уважаемая Венгерская Молодежь, теперь Родина нуждается в Вас! Вы нужны Отчизне, станьте с нами рядом в бою, чтобы когда Вы будете нуждаться в Родине, она еще у Вас была.

Уважаемые Дамы и Господа!

Кажется, мы все обсудили. Мы взнуздали и оседлили коней, подготовились к предстоящей трехнедельной выборной кампании. Нам осталось только попросить помощь Бога. Сейчас не поя, как обычно, а в прозе, в стихах, как учил нам Кёлчеи. Такого мы еще не делали, давайте, попробуем вместе. «Одари, Господь, добром, Нас, мадьяр, всегда храни, И в сражении с врагом Венграм руку протяни; Разорви, судьба, наш гнёт, Счастье дай, что каждый ждал, За грядущее народ И прошлое страдал!» Венгры! Выше знамена! В путь! За желанную свободу.

За отчизну, за народ! Победа!

Вперед, Венгрия, вперед, венгры!

Discours de M. Viktor Orbán, premier ministre de Hongrie, à l’occasion du 170ème anniversaire de la révolution et de la guerre d’indépendance hongroise de 1848/1849

Budapest, le 15 mars 2018

Bienvenue à tous en ce jour de la fête de l’indépendance hongroise ! Je salue chaleureusement tous les participants à la marche d’aujourd’hui. Je salue avec une considération particulière nos amis polonais. Notre solidarité est naturelle, notre entraide est source d’énergie. L’on écrivait, à l’époque de notre père Kossuth : « La Hongrie et la Pologne sont deux chênes éternels, qui ont développé des troncs distincts, mais dont les racines s’entrelacent. C’est pourquoi l’existence et la force de l’un fait la vie et la santé de l’autre. » Il n’en va pas autrement aujourd’hui. Avec une Pologne forte, la Hongrie ne pourra pas se perdre. Et si c’est nous qui sommes forts, nous pourrons venir en aide à nos amis polonais. Aussi la marche d’aujourd’hui n’est-elle pas seulement une mise en ordre de bataille pour notre pays, mais aussi une manifestation de soutien vis-à-vis de la Pologne. Respect à la Pologne ! Respect à la Hongrie !

Voici donc revenu le jour qui élève le cœur de tout Hongrois. Le jour où l’on a écrit en langue hongroise dans le grand livre de l’histoire du monde le mot de liberté. Nous nous réunissons nombreux en ce jour, nous célébrons les braves, nous nous inclinons devant la mémoire des héros. Nous sommes particulièrement nombreux aujourd’hui. Outre l’hommage au passé, notre rassemblement d’aujourd’hui a une raison d’être et un but bien particuliers. Dans à peine plus de trois semaines, nous aurons à nouveau à décider du sort de la Hongrie, et l’enjeu de ces élections ne se limitera pas à quatre années. Je savais que nous serions nombreux et je savais que je verrais devant moi des visages déterminés. C’est bien de cela que nous avons besoin en ce moment : du sérieux et de la détermination, parce que nous devons nous entretenir de sujets sérieux. Des sujets tout aussi sérieux qu’il y a 170 ans. Nous sommes les héritiers de la révolution et de la guerre d’indépendance de 1848, et c’est pourquoi nous devons, tout comme il y a 170 ans, parler clair et avec sincérité. Si nous ne disons pas clairement ce qui se passe avec la Hongrie, et pourquoi, personne ne le comprendra. Et si nous ne le comprenons pas, nous ne pourrons pas non plus prendre les bonnes décisions dans trois semaines. C’est pourquoi nous devons adopter un discours direct, sans compromission ni fausse pudeur. Petőfi et ses camarades avaient déjà clairement posé la question : voulons-nous être esclaves ou libres ? Tout le monde avait compris, tout le monde connaissait la réponse. Nous avons déjà réalisé beaucoup de choses ensemble au cours des trente dernières années. Nous avons mené ensemble des combats mémorables, mais le plus grand des combats que nous avons à mener dans notre vie est encore devant nous. Et tout porte à croire qu’il est là, devant nous. La situation, mes chers amis, est que l’on veut nous prendre notre pays. Pas d’un trait de plume, comme il y a cent ans à Trianon. Ce que l’on veut maintenant, c’est qu’en l’espace de quelques décennies nous le remettions à d’autres, à des étrangers venus d’autres parties du monde, qui ne parlent pas notre langue, qui ne respectent ni notre culture, ni nos lois, ni notre mode de vie et qui veulent mettre la leur à la place de la nôtre. Ils veulent qu’à partir de maintenant ce ne soient plus tellement nous et nos descendants qui vivent ici, mais d’autres. Il n’y a là aucune exagération. Nous voyons jour après jour que les nations et les peuples de l’Europe occidentale perdent petit à petit, pas à pas, leurs quartiers et leurs villes. Il est de fait que ceux qui n’arrêtent pas la migration à leurs frontières sont perdus. Ils se feront absorber lentement, mais sûrement. Tout cela, des forces extérieures et des puissances internationales veulent nous l’imposer, avec l’aide de leurs alliés de l’intérieur, et ils voient dans les prochaines élections une excellente occasion pour y parvenir.

Le message que nous délivre 1848 est que la Hongrie doit rester libre, indépendante et hongroise. Tout ce dont nous pouvons avoir besoin s’y trouve. Comme Széchenyi l’avait dit : « affinement de la nation, haute culture de ses enfants, solidité du pays », ajoutant : « beaucoup pensent que la Hongrie a été, et moi je voudrais croire que la Hongrie sera ». Aujourd’hui, nous pourrions répondre au comte que la Hongrie a été, qu’elle est, et que la question est de savoir si elle sera. Ce n’est donc pas une simple élection que nous voulons gagner, mais notre avenir. L’Europe, et en son sein les Hongrois, sont arrivés à un tournant historique. Jamais encore les forces nationales et mondialistes ne se sont affrontées comme aujourd’hui. D’un côté nous, les millions de sensibilité nationale, de l’autre l’élite mondialisée. D’un côté nous, qui croyons dans les Etats-nations, dans la défense des frontières, dans la valeur de la famille et du travail, et face à nous ceux qui veulent une société ouverte, un monde sans frontières ni nations, un nouveau type de famille, un travail dévalorisé et des ouvriers bon marché, dans un monde où règne la cohorte opaque de bureaucrates qui ne doivent de comptes à personne. Les premiers représentent les forces nationales et démocratiques, les seconds, les forces supranationales et antidémocratiques. Voilà la situation hongroise à 24 jours des élections.

Nous sommes encore loin du but, mais les résultats des huit dernières années parlent d’eux-mêmes. Il faut les rappeler, mais ce n’est pas suffisant. L’Europe et la Hongrie se trouvent en plein milieu d’un choc de civilisations. Nous avons affaire à une migration planétaire, qui entraîne dans le danger l’ordonnancement de notre vie et notre mode de vie. Nous devons donc à la fois préserver les résultats acquis et nous apprêter à lutter pour qu’il vaille la peine de continuer. Sans la préservation de notre mode de vie, rien n’a de sens. Si la Hongrie ne sera pas hongroise, pourquoi diable nous affiner ? Ne nous noyons pas dans un verre d’eau : ce n’est pas contre nos partis d’opposition anémiés que nous devons lutter, mais contre un réseau international structuré en empire. Contre des médias entretenus par des groupes étrangers et des oligarques de l’intérieur, contre des activistes professionnels stipendiés, contre des fauteurs de troubles organisateurs de manifestations, contre le réseau des ONG financées par les spéculateurs internationaux, englobé et incarné dans la personne de George Soros. C’est contre ce monde que nous devons engager la lutte pour défendre le nôtre. Le bon soldat ne combat pas parce qu’il hait ce qui est devant lui, mais parce qu’il aime ce qui est derrière lui, parce qu’il aime la Hongrie et les Hongrois.

Nous qui avons grandi dans la culture chrétienne savons faire la différence entre l’homme et ses actes. Nous n’avons jamais haï, et ne haïrons jamais personne. Bien au contraire : nous continuons à croire dans la fraternité et le rassemblement, mais nous allons lutter contre ce que l’empire de George Soros fait et veut faire de la Hongrie. La Hongrie est notre patrie, elle est notre vie, nous n’en avons pas d’autre, et c’est pourquoi nous lutterons jusqu’au bout pour elle et ne nous rendrons jamais. Nous savons qu’au bout du compte ce sont eux qui se trouveront face à nos candidats dans chaque circonscription. Leur mission est d’arriver au pouvoir pour mettre leur grand plan à exécution. Le grand plan consiste à casser la Hongrie qui se trouve en travers du chemin des migrants et à installer en quelques années d’abord quelques milliers, puis des dizaines et des dizaines de milliers de migrants dans le pays. Si nous laissons faire, sur les deux décennies à venir, des dizaines de millions de migrants prendront la route de l’Europe à partir de l’Afrique et du Proche-Orient. La partie occidentale de l’Europe regarde tout cela les bras croisés. Ceux qui croisent les bras se désarment eux-mêmes, ils ne seront plus jamais maîtres de leur sort. L’histoire des vaincus sera désormais écrite par d’autres. Les jeunes d’Europe occidentale connaîtront encore le jour où ils se retrouveront en minorité dans leur propre pays et perdront le seul endroit du monde où ils pouvaient se sentir chez eux. Des forces apparaissent que le monde n’a pas vues depuis longtemps. L’Afrique aura dix fois plus de jeunes que l’Europe. Si l’Europe ne fait rien, ils défonceront notre porte. Et Bruxelles ne protège pas l’Europe, car Bruxelles souhaite soutenir et organiser la migration au lieu de l’arrêter. Bruxelles veut délayer, changer la population de l’Europe, en sacrifiant notre culture, notre mode de vie et tout ce qui nous distingue en tant qu’Européens des autres peuples du monde. C’est une maigre consolation de savoir que les peuples d’Europe ne pardonneront pas à ceux de leurs dirigeants qui sans demander l’avis de leurs populations auront complètement modifié l’Europe. Soyons fiers d’avoir été le seul Etat dans toute l’Union qui ait demandé à sa population si elle souhaitait oui ou non une immigration de masse.

Nous votons dans trois semaines. Les listes des partis sont publiées, les candidats sont enregistrés. Nous les connaissons. Il y en a avec qui nous croisons le fer depuis dix ans, et d’autres, depuis trente ans. Quelquefois, on a l’impression que c’est depuis cent ans. Ne nous berçons pas d’illusions. Retenons les leçons du passé. Ils ont eux-mêmes reconnu qu’ils sont capables de mentir d’une seule traite matin, midi et soir. Nous devons nous préparer à ce que nos candidats se retrouvent finalement partout face à un candidat-Soros. Il se peut qu’en apparence ils se présentent plus nombreux, certains le frein à main tiré, d’autres se désistant au dernier moment, d’autres encore faisant comme s’ils n’étaient même pas là. Nous devons aussi nous préparer à ce que certains se présentent déguisés : tout dernièrement, ils se sont même dissimulés derrière un candidat présenté comme indépendant. Ils n’osent pas avouer ouvertement qui sont leurs commanditaires. Ils savent que s’ils se présentent ouvertement devant le pays et révèlent ceux qui les financent, ils n’ont aucune chance. Tout le monde sait que nous, les Hongrois hostiles à l’immigration, sommes plus nombreux. Nos adversaires n’ont de chances que s’ils arrivent à diviser notre camp, à rompre notre unité. Leur but est de parler de tout, sauf du danger qui guette la Hongrie. Nos adversaires savent comme nous que le sort de la Hongrie pour des décennies se joue aujourd’hui. C’est pourquoi ils ne reculent devant rien. Ils ne raisonnent pas, mais censurent, ils ne mènent pas un combat d’escrime régulier, mais pincent, ruent, mordent et répandent les graines de la haine partout où ils vont. Nous autres avons beau être amènes et de bonne composition, nous ne sommes ni aveugles, ni bonne poire. Nous réglerons naturellement nos comptes après les élections, aux niveaux à la fois moral, politique et juridique, mais nous n’avons maintenant pas d’énergie ni de temps à perdre avec cela. Débarrassons-nous des attaques, comme le chien qui s’ébroue en sortant de l’eau. Concentrons notre énergie sur notre vocation, sur notre objectif commun, la défense de la Hongrie. N’oublions pas la première loi d’une campagne électorale : l’union fait la force, un seul camp, un seul drapeau, tout le monde sur le pont.

Je sais que ce combat est dur pour tous. Je comprends que certains s’en effraient. C’est compréhensible, parce que nous avons affaire à un adversaire qui est différent de nous. Il n’agit pas ouvertement, mais caché, il n’est pas droit, mais tortueux, il n’est pas honnête, mais sournois, il n’est pas national, mais international, il ne croit pas dans le travail, mais spécule avec l’argent, il n’a pas de patrie, parce qu’il croit que le monde entier est à lui. Il n’est pas magnanime, mais rancunier, et il attaque toujours au cœur, surtout si ce cœur est rouge, blanc et vert. Mais nous avons toujours saisi, mes chers amis, l’importance de l’enjeu. L’histoire de la Hongrie nous a appris que nous devons aussi lutter pour ce qui est naturel chez d’autres peuples plus chanceux. Chez nous, il suffit d’une seule secousse, d’un seul gouvernement raté, d’une seule élection mal terminée, et tout ce que nous avons acquis pendant des années au prix d’un dur labeur est à l’eau. Nous nous trouvons dans un coin du monde tellement exposé aux courants d’air que l’histoire ne nous laisse que rarement en paix : c’est en vain que nous avons le sentiment d’avoir enfin droit à un peu de tranquillité. Nos prédécesseurs ont dit à juste titre qu’un peuple pleutre n’a pas de patrie, et nous avons su rassembler notre courage et notre force quand il le fallait. Cela n’a jamais été facile. Prenez la peine de regarder les statues qui ornent cette place : Andrássy a été condamné à mort par l’empereur de Vienne. Rákóczi est mort en exil. Kossuth a été chassé par les fidèles de la Cour. István Tisza a été assassiné par les communistes. Cela n’a jamais été facile, mais au bout du compte c’est toujours nous qui avons vaincu. Nous avons fini par renvoyer chez eux le Sultan et ses janissaires, l’empereur Habsbourg et ses fidèles, les Soviets et leurs camarades, et maintenant nous allons en faire autant avec l’Oncle George et son réseau. S’il te plaît, retourne en Amérique et occupe-toi plutôt du bonheur des Américains.

C’est un vrai mystère qu’après tant de vicissitudes nous ayons toujours réussi à nous rétablir, et comment se fait-il qu’après mille ans nous soyons toujours là ? Peut-être parce que nous avons toujours su que notre existence a un sens en-dehors de nous-mêmes. Nous avons toujours su qu’il y a ici une culture, un esprit et une âme qui ont élevé nos cœurs pendant des siècles, qui ont consolé les Hongrois et qui constituent notre source de vie. Nous avons gardé notre idéal d’unité et d’unification, et notre auto-considération en tant que nation. Nous n’avons pas dérivé assez loin du christianisme pour que notre chaîne d’ancre se rompe. Bien sûr, notre foi vacille parfois, comme ailleurs. Il arrive aussi que notre fierté nationale subisse un coup de déprime, mais nous n’y avons jamais renoncé, ces valeurs ne se sont jamais perdues chez nous, et c’est pourquoi elles ressuscitent constamment, rompent leurs digues et inondent nos cœurs.

Nous savons que pas plus que les autres, nous ne sommes un peuple sans défauts, et nous avons connu bien des heures sombres et des jours froids dans notre histoire, mais nous avons aussi la certitude d’avoir davantage donné au monde que nous n’avons reçu de lui. Sans les Hongrois, le monde serait plus pauvre, l’histoire de l’Europe centrale serait plus douloureuse, et le Bassin des Carpates serait aussi, sans nous, un lieu moins agréable. Nous avons donc le droit à l’existence. Nous n’avons aucune crainte à avoir, ni hier ni aujourd’hui. Il nous suffit de dire que ceux qui se considèrent Hongrois sont avec nous, et nous allons gagner. Nous allons gagner encore et toujours, parce que la Hongrie est aux Hongrois.

En 2010, lorsque nous nous sommes redressés, que nous nous sommes révoltés et que nous avons commencé à lutter pour les Hongrois à Bruxelles et dans les autres centres impériaux, nous étions encore seuls. Mais les Polonais, les Slovaques et les Tchèques sont arrivés. Et puis, l’Amérique a élu un président hostile à l’immigration, et les Britanniques ont choisi leur propre voie. Israël tient toujours. En Autriche aussi, les patriotes ont pris le pouvoir, et les Italiens ont dit non à l’immigration. La seule question qui reste est de savoir si nous autres Hongrois avons retenu la leçon des erreurs des autres ? Avons-nous compris que l’on ne peut détruire qu’une fois ? Qu’un seul faux-pas est fatal ? Il n’y pas de nouvelle chance, ni d’examen de rattrapage. Si la digue cède, l’inondation est là, et l’invasion culturelle ne peut plus être repoussée. L’enjeu d’aujourd’hui, c’est l’avenir. C’est pourquoi je voudrais maintenant m’adresser tout spécialement aux jeunes. Et quand le ferait-on, si ce n’est un 15 mars ?

Chers Jeunes,

Vous avez peut-être l’impression que le monde entier vous appartient, que vous êtes partis pour dompter des lions. Et vous avez raison. Sans grandes aspirations, l’on tombe dans la mollesse. Et la vie ne vaut pas grand-chose si l’on n’en fait pas quelque chose. Mais dans votre vie aussi viendra le moment – et vous vous en rendrez compte – où l’on a besoin d’un lieu, d’une langue, d’un chez-soi dans lequel vivre sa vie en sécurité, dans l’amitié, auprès des siens. Un lieu où vous pourrez toujours retourner, où vous pourrez ressentir que la vie vaut la peine d’être vécue et qu’en fin de compte elle ne tombe pas dans le néant, parce qu’elle s’ajoute et s’insère dans cette remarquable construction millénaire que nous appelons notre patrie, notre patrie hongroise. Chers jeunes hongrois, la patrie a besoin de vous aujourd’hui. La patrie a besoin de vous, venez, rejoignez-nous dans notre lutte, de manière à ce que quand vous aurez à votre tour besoin d’une patrie, elle soit encore là.

Je crois avoir tout dit. Nous sommes équipés, nous sommes prêts à monter en selle et à partir à l’assaut électoral de ces trois prochaines semaines. Il ne nous reste plus qu’à demander l’aide du Bon Dieu. Pas en chantant, cette-fois-ci, comme nous en avons l’habitude, mais en récitant, en vers, comme le poète Kölcsey nous l’a appris. Nous ne l’avons pas encore fait, essayons ensemble. « O Dieu, accorde aux Hongrois bonheur et prospérité, protège-les de Ton glaive dans le combat ; eux que l’adversité frappe depuis longtemps, accorde-leur des années de bonheur, car ce peuple a déjà payé pour le passé comme pour l’avenir ! » [texte de l’hymne national, NdT].

Hongrois ! Levez les drapeaux ! Partez au combat ! Vive la liberté, vive la Patrie ! Haut leurs cœurs, nous vaincrons !

Vive la Hongrie, vivent les Hongrois !

Viktor Orbáns Festrede zum 170. Jahrestag der Revolution und des Freiheitskampfes von 1848/49

15. März 2018, Budapest

Ein herzliches Willkommen an alle Anwesenden auf dem Fest der ungarischen Freiheit! Ich begrüße hochachtungsvoll die Teilnehmer des Friedensmarsches! Mit besonderer Hochachtung begrüße ich unsere polnischen Freunde! Unsere Zusammengehörigkeit ist natürlich, unser Zusammenhalt ist eine Quelle der Kraft. In der Zeit unseres Vorfahren Kossuth schrieb man: „Ungarn und Polen sind zwei ewig lebende Eichen, die jeweils einen eigenen Stamm haben wachsen lassen, doch ihre Wurzeln sind miteinander verflochten. Deshalb ist die Existenz und die Kraft des einen die Voraussetzung für das Leben und die Gesundheit des anderen.“ Auch heute ist dies nicht anders. Wenn Polen stark ist, dann kann auch Ungarn nicht verloren gehen. Wenn wir stark sind, dann können wir unseren polnischen Freunden helfen. Deshalb ist der Friedensmarsch jetzt auch kein einfaches Zusammenkommen für die Sache der Heimat, sondern auch ein Engagement für Polen. Respekt für Polen! Respekt für Ungarn!

Erneut ist der Tag gekommen, sehr geehrte Feiernde, der das Herz eines jeden ungarischen Menschen erhebt. Der Tag, an dem in ungarischer Sprache in das große Buch der Geschichte das Wort „Freiheit“ hineingeschrieben wurde. An diesem Tag kommen wir in großer Zahl zusammen, wir feiern die Mutigen, wir verneigen uns vor dem Andenken der Helden. Heute sind wir in besonders großer Zahl zusammengekommen. Über die Ehrenbezeugung hinaus hat das jetzt einen besonderen Grund und einen besonderen Zweck. In kaum mehr als drei Wochen werden wir erneut über das Schicksal Ungarns entscheiden, und bei dieser Wahl stehen nicht vier Jahre auf dem Spiel. Ich wusste, dass wir viele sein werden, und ich wusste, ich würde hier entschlossene Gesichter sehen. Heute benötigen wir gerade dies. Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit, denn wir müssen heute ernsthafte Dinge besprechen. Genau so ernsthafte Dinge, wie die, welche vor 170 Jahren besprochen werden mussten. Wir sind die Erben der Revolutionäre und Freiheitskämpfer von 1848, deshalb müssen wir heute, ebenso wie vor 170 Jahren, geradeheraus und ehrlich reden. Wenn wir nicht klar aussprechen, was mit Ungarn geschieht, und warum das passiert, was geschieht, dann wird dies niemand verstehen. Und wenn wir es nicht verstehen, dann können wir in drei Wochen auch keine gute Entscheidung treffen. Deshalb müssen wir geradeheraus, ohne Kompromisse und ohne Schüchternheit reden. Sándor Petőfi und seine Mitstreiter haben 1848 deutlich ausgesprochen: „Sollen wir Sklaven sein oder Freie?“ Ein jeder verstand es und ein jeder wusste, wie die Antwort auf diese Frage lautete. Wir haben schon vieles im Laufe der vergangenen dreißig Jahre gemeinsam vollbracht – wir haben viele große Kämpfe, und viele erinnerungswürdige Schlachten gemeinsam ausgefochten, doch ist die größte Sache, die wir in unserem Leben werden vollbringen können, doch steht die größte Schlacht, die wir gemeinsam werden ausfechten können, uns noch bevor. Und allen Anzeichen nach steht sie uns gerade jetzt bevor. Die Situation ist die, meine lieben Freunde, dass man uns unser Land nehmen will. Nicht mit einem Federstrich, wie vor hundert Jahren in Trianon. Jetzt will man, dass wir sie im Laufe einiger Jahrzehnte freiwillig anderen übergeben sollen, von anderen Kontinenten kommenden Fremden, die unsere Sprache nicht sprechen, unsere Kultur, unsere Gesetze und unsere Lebensform nicht respektieren. Man will, dass ab jetzt in erster Linie nicht mehr wir und unsere Nachkommen hier leben sollen, sondern irgendwelche andere Menschen. Hierbei ist nichts übertrieben. Tag für Tag sehen wir, dass große westeuropäische Völker und Nationen Schritt für Schritt, von Bezirk zu Bezirk, von Stadt zu Stadt ihr Land verlieren. Die Situation ist die, dass jene, die die Einwanderung an ihren Grenzen nicht aufhalten, verlorengehen. Sie werden langsam aber sicher absorbiert. All dies wollen uns äußere Kräfte und internationale Mächte aufzwingen, mit Hilfe ihrer Handlanger hier in Ungarn, und die vor der Tür stehenden Wahlen betrachten sie als eine gute Gelegenheit hierzu.

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Das Erbe von 1848 lautet: Ungarn soll ein freies, unabhängiges und ungarisches Land sein. Hierin findet sich alles, was wir heute benötigen. Wie Széchenyi es sagte: „Ein schönes Land, ausgebildete menschliche Häupter und ein selbständiges Land“, und er fügte dann noch hinzu: „Viele denken, Ungarn sei gewesen, ich möchte glauben: Es wird sein.“ Heute könnten wir dem Grafen antworten, Ungarn war und ist auch, die Frage ist jetzt, ob es sein wird. Das heißt, meine lieben Freunde, dass wir nicht bloß eine Wahl gewinnen möchten, sondern unsere Zukunft. Europa und in ihm wir, Ungarn, sind an einem weltgeschichtlichen Wendepunkt angekommen. Noch nie haben sich die nationalen und die globalistischen Kräfte derart offen gegeneinander gestemmt. Auf der einen Seite sind wir, die national gesinnten Millionen, auf der anderen Seite die Elite der Weltbürger. Auf der einen Seite wir, die wir an die Nationalstaaten, den Schutz der Grenzen, den Wert der Familie und der Arbeit glauben, und uns gegenüber jene, die eine offene Gesellschaft, eine Welt ohne Grenzen und Nationen, neuartige Familien, abgewertete Arbeit und billige Arbeiter wollen, über die eine Armee undurchschaubarer Bürokraten herrscht, die man nicht zur Verantwortung ziehen kann. Nationale und demokratische Kräfte auf der einen und übernationale sowie antidemokratische Kräfte auf der anderen Seite. So sieht die Lage in Ungarn 24 Tage vor den Wahlen aus.

Sehr geehrte Feiernde! Sehr geehrter Friedensmarsch!

Das Ende der zu bewältigenden Arbeit ist noch fern, doch die Ergebnisse der vergangenen acht Jahre sprechen für sich. An diese zu erinnern ist wichtig, aber nicht ausreichend. Europa und Ungarn stehen inmitten eines zivilisatorischen Kampfes. Wir blicken einer Völkerwanderung ins Auge, die die bisherige Ordnung unseres Lebens und unsere Lebensweise in Gefahr bringt. Wir müssen also zugleich unsere Ergebnisse verteidigen, und dafür kämpfen, damit es überhaupt einen Sinn hat, weiterzumachen. Ohne die Bewahrung unserer Lebensweise verliert alles seinen Sinn. Wenn das Land nicht mehr ungarisch ist, wozu das schöne Land? Wir sollten uns selbst nicht täuschen, wir müssen nicht mit den blutarmen kleinen oppositionellen Parteien ringen, sondern mit einem zu einem Imperium organisierten internationalen Netzwerk. Durch ausländische Konzerne und inländische Oligarchen ausgehaltene Medien, professionelle Lohnaktivisten, querulantische Organisatoren von Demonstrationen, das Netzwerk von durch internationale Spekulanten finanzierter NRO-s, die durch den Namen von George Soros zusammengefasst werden und die er verkörpert. Gegen diese Welt müssen wir kämpfen, um die eigene zu verteidigen. Der gute Soldat kämpft nicht aus dem Grund, weil er das hasst, das ihm gegenübersteht, sondern weil er das liebt, was hinter ihm steht, weil er Ungarn und die ungarischen Menschen liebt.

Sehr geehrte Feiernde!

Wir sind aus der christlichen Kultur hervorgewachsen, wir unterscheiden zwischen dem Menschen und seinen Taten. Wir haben nie irgendjemanden gehasst und werden auch niemanden hassen. Ganz im Gegenteil: Wir glauben auch weiterhin an die Kraft der Liebe und des Zusammenhalts, aber wir werden dagegen kämpfen, was das Imperium von George Soros mit Ungarn macht und machen will. Das ist unsere Heimat, das ist unser Leben, wir haben keine andere, deshalb werden wir um sie bis zum Letzten kämpfen, und wir werden nie aufgeben. Wir wissen, dass am Ende sie in allen Wahlbezirken unseren Kandidaten gegenüberstehen werden. Ihre Aufgabe ist es, nachdem sie an die Macht gelangen, den großen Plan zu vollstrecken. Den großen Plan, das den Einwanderern im Weg stehende Ungarn zu brechen, und zuerst tausende, dann zehn- und hunderttausende im Laufe von einige Jahren nach Ungarn anzusiedeln. Bei diesen Zahlen gibt es keinerlei Übertreibungen. Europa steht jetzt schon unter Invasion. Wenn wir es zulassen, werden in den folgenden ein-zwei Jahrzehnten zehn- und viele weitere zehn Millionen Menschen sich von Afrika und dem Nahen Osten nach Europa auf den Weg machen. Europas westliche Hälfte schaut bei alldem mit erhobenen Händen zu. Wer seine Hände in die Luft streckt, entwaffnet sich selbst, entscheidet nicht mehr selber über sein eigenes Schicksal. Die Geschichte der Besiegten schreiben andere weiter. Die westeuropäischen Jugendlichen werden es noch erleben, wie sie in ihrem eigenen Land zur Minderheit werden und den einzigen Ort auf der Welt verlieren, den man als Zuhause bezeichnen kann. Es sind Kräfte erschienen, wie sie die Welt schon seit langem nicht mehr gesehen hat. Afrika wird zehnmal so viele Jugendliche haben wie Europa. Wenn Europa nichts unternimmt, dann werden sie unsere Tür mit den Füßen eintreten. Und Brüssel schützt Europa nicht, es will die Einwanderung nicht aufhalten, sondern unterstützen und organisieren. Es will die Bevölkerung Europas verdünnen, will sie austauschen, Brüssel wirft unsere Kultur, unsere Lebensform und alles das, was uns Europäer von den anderen Völkern der Welt unterscheidet, ihnen vor die Füße. Es ist ein schwacher Trost, dass die europäischen Völker jenen führenden Politikern, die ohne die Menschen zu fragen, Europa vollkommen verändert haben, nicht verzeihen werden. Seien wir stolz darauf, dass wir das einzige Land in der gesamten EU waren, in dem die Menschen gefragt worden sind, ob sie die massenhafte Einwanderung wollen.

Meine Damen und Herren! Sehr geehrte Feiernde!

In drei Wochen wählen wir. Die Parteilisten sind veröffentlicht worden, die Kandidaten sind registriert worden. Wir kennen sie. Es gibt welche, mit denen wir seit dreißig, und es gibt andere, mit denen wir seit zehn Jahren in einer Auseinandersetzung stehen. Obwohl man manchmal den Eindruck hat, es dauere schon eher hundert Jahre. Wir können keine Illusionen haben. Wir sollten aus der Vergangenheit lernen. Sie haben selbst zugegeben, dass sie in der Lage sind, am Morgen, zu Mittag und auch am Abend zu lügen, ohne auch nur Luft zu nehmen. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass am Ende unserem Kandidaten überall ein Soros-Kandidat gegenüberstehen wird. Mag sein, dass scheinbar mehrere Kandidaten antreten, einige mit angezogener Handbremse, andere werden im letzten Moment zurücktreten, wiederum andere werden so tun, als ob sie gar nicht da wären. Wir müssen uns auch darauf vorbereiten, dass sie es auch in Tarnkleidung versuchen werden, zuletzt hatten sie sich auch hinter einen als Unabhängiger getarnten Kandidaten versteckt. Sie wagen es nicht, sich offen zu ihrem Herrchen zu bekennen. Sie wissen, dass wenn sie sich offen vor die Öffentlichkeit des Landes hinstellen und bekennen würden, in wessen Sold sie stehen, dann haben sie keine Chance. Ein jeder weiß, dass wir, die Einwanderung ablehnenden Ungarn, in der Mehrzahl sind. Unsere Gegner haben nur dann eine Chance, wenn es ihnen gelingt, unser Lager zu spalten, wenn es ihnen gelingt, unsere Einheit aufzulösen. Ihr Ziel ist, dass über sonst was gesprochen werden soll, nur nicht jene Gefahr zur Sprache kommen soll, die Ungarn bedroht. Auch unsere Gegner wissen: Jetzt kann sich das Schicksal Ungarns für Jahrzehnte entscheiden. Deshalb schrecken sie vor nichts zurück. Sie argumentieren nicht, sondern zensieren, sie fechten nicht, sondern zwicken, treten, beißen und verstreuen den Samen des Hasses, wo immer sie auch gehen. Wir sind milde und heitere Menschen, doch sind wir weder blind noch sind wir Einfaltspinsel. Nach den Wahlen werden wir selbstverständlich Genugtuung nehmen, moralische, politische und auch juristische Genugtuung, doch jetzt können wir weder unsere Kraft noch unsere Zeit auf so etwas verschwenden. Wir müssen die Angriffe von uns abschütteln, wie der Hund das Wasser. Wir müssen unsere Kraft nur für unsere Mission, unser gemeinsames Ziel, die Verteidigung Ungarns verwenden. Vergessen wir nicht das erste Gesetz des Wahlkampfes: In der Einheit liegt die Kraft, ein Lager, eine Fahne, und wir brauchen einen jeden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Ich weiß, dass dieser Kampf für alle schwer ist. Ich verstehe auch, wenn einige erschrocken sind. Das ist verständlich, denn wir müssen mit einem Gegner kämpfen, der anders ist, als wir es sind. Es kämpft nicht mit offenem Visier, sondern er versteckt sich, er ist nicht geradeheraus, sondern listig, nicht ehrlich, sondern bösartig, nicht national, sondern international, er glaubt nicht an die Arbeit, sondern spekuliert mit dem Geld, er hat keine eigene Heimat, da er das Gefühl hat, die ganze Welt gehöre ihm. Es ist nicht großzügig, sondern rachsüchtig und er attackiert immer das Herz, besonders dann, wenn dieses rot, weiß und grün ist. Aber, liebe Freunde, wir haben immer schon gewusst, dass hier nicht um Murmeln gespielt wird. Die ungarische Geschichte hat uns daran gewöhnt, dass wir auch um Dinge kämpfen müssen, die bei glücklicheren Völkern eine Selbstverständlichkeit sind. Bei uns reicht eine einzige Unsicherheit aus, es reicht eine ungeschickte Regierung, ein danebengegangenes Wahlergebnis, und schon schwimmt alles weg, wofür wir hart und über Jahre hinweg gearbeitet haben. Dies hier ist ein sehr zugiger Fleck der Welt, wo die Geschichte nur wenig Ruhe gewährt; vergebens haben wir das Gefühl, dass wir sie schon wirklich verdienen würden. Unsere Vorfahren haben sehr richtig gesagt: „Ein feiges Volk besitzt keine Heimat“, und wir haben auch unseren Mut zusammengenommen, wenn es sein musste. Es war nie einfach. Betrachten Sie nur die Skulpturen hier auf dem Platz. Andrássy wurde vom Kaiser in Wien zum Tode verurteilt. Rákóczi starb in der Verbannung. Kossuth wurde von den Österreichern vertrieben. István Tisza erschossen die Kommunisten. Es war nie einfach, doch am Ende haben trotzdem immer wir gesiegt. Schließlich haben wir den Sultan mit seinen Janitscharen nach Hause geschickt, den habsburgischen Kaiser mit seinen Soldaten, die Sowjets mit ihren Genossen, und jetzt schicken wir auch Onkel Gyuri zusammen mit seinem Netzwerk nach Hause. Wir bitten Dich, geh‘ zurück nach Amerika, und beglücke lieber die Amerikaner!

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Es ist geradezu ein Rätsel, wie wir es nach so vielen Notlagen immer wieder geschafft haben, die Oberhand zu behalten, und wie es sein kann, dass wir nach tausend Jahren noch immer hier sind? Vielleicht aus dem Grunde, weil wir immer gewusst haben, dass unsere Existenz einen Sinn außerhalb unserer Selbst besitzt. Wir haben immer gewusst: Hier gibt es eine Kultur, eine Seele und einen Geist, die über Jahrhunderte hinweg die Herzen erhoben, die Menschen getröstet haben und die auch uns am Leben erhalten. Wir besitzen noch ein vereinendes und vereinheitlichendes Ideal, wir haben noch unsere nationale Selbstachtung. Wir sind noch nicht so weit vom Christentum abgetrieben worden, dass unsere Ankerkette gerissen wäre. Natürlich wird der Glaube auch bei uns manchmal erschüttert. Auch der Nationalstolz erhält manchmal seine Dellen, doch haben wir sie nie aufgegeben, deshalb sind sie auch nicht verlorengegangen, deshalb auferstehen sie wieder und immer wieder, strömen aus und erobern die Herzen.

Sehr geehrte Feiernde!

Wir wissen, dass auch wir kein Volk ohne Fehler sind, und auch in unserer Geschichte gab es dunkle Stunden und kalte Tage, doch sind wir uns auch darin sicher, dass wir der Welt mehr gegeben als von ihr erhalten haben. Ohne die Ungarn wäre die Welt ärmer, die Geschichte Mitteleuropas wäre schmerzhafter, und ohne uns wäre auch das Karpatenbecken ein schlechterer Ort. Wir besitzen also ein Recht auf unsere Existenz. Deshalb haben wir auch jetzt keinen Grund, Angst zu haben. Wir müssen nur sagen, dass wer ein Ungar ist, der kommt mit uns, und wir werden siegen. Wir werden wieder und immer wieder siegen, denn Ungarn gehört den Ungarn.

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sehr geehrte Feiernde!

Im Jahre 2010, als wir wieder auf die Beine kamen, als wir rebelliert und in Brüssel und den anderen imperialen Zentren für die Ungarn zu kämpfen begonnen haben, da waren wir noch allein. Doch dann kamen die Polen, die Slowaken und die Tschechen. Dann hat Amerika einen Präsidenten gewählt, der gegen die Einwanderung ist, und auch die Briten haben ihren eigenen Weg betreten. Israel hält bis heute durch. Dann haben in Österreich die Patrioten die Macht übernommen, und auch die Italiener sagten „nein“ zur Einwanderung. Die Frage ist nur noch, ob wir, Ungarn, aus den Fehlern der anderen etwas gelernt haben? Ob wir verstanden haben, dass man es nur einmal vermasseln kann, und wenn wir es einmal verpfuscht haben, dann ist es aus und vorbei. Eine weitere Chance, eine Nachprüfung gibt es nicht. Wenn der Damm bricht, dann strömt die Flut herein, und die kulturelle Besetzung wird unumkehrbar. Als Einsatz befindet sich jetzt die Zukunft auf dem Tisch. Deshalb möchte ich mich jetzt auch gesondert an die Jugendlichen wenden. Wann sollen wir das tun, wenn nicht am 15. März?

Liebe Jugendlichen!

Es kann sein, dass ihr jetzt das Gefühl habt, die Welt gehöre Euch, oder wie es in der ungarischen Übersetzung des „Sommernachtstraumes“ heißt: „Her mit dem Löwen!“ Und Ihr habt Recht. Das Fehlen des Strebens nach dem Großen ist schon die Mittelmäßigkeit selbst. Und das Leben ist zu nichts gut, wenn der Mensch nicht etwas mit ihm anfängt. Aber auch in Eurem Leben kommt der Augenblick, in dem Ihr erkennen werdet: Man braucht einen Ort, eine Sprache, ein Zuhause, wo der Mensch unter den Seinen, in Sicherheit und Liebe sein Leben leben kann. Ein Ort, an den Ihr zurückkehren könnt, wo Ihr spüren könnt, dass das Leben nicht vergebens ist, und auch am Ende nicht in das Nichts fällt. Es addiert sich und baut sich in die tausendjährige großartige Schöpfung ein, die wir einfach nur als Heimat, als ungarische Heimat bezeichnen. Sehr geehrte Ungarische Jugendliche, die Heimat braucht Euch jetzt. Die Heimat braucht Euch jetzt, kommt und kämpft mit uns, damit – wenn Ihr dann eines Tages die Heimat brauchen werdet – die Heimat dann noch existiert.

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Ich glaube, wir haben alles besprochen. Wir haben aufgezäumt, den Sattel angebracht und uns auf den vor uns stehenden dreiwöchigen Wahlkampf vorbereitet. Es ist nur noch geblieben, mit den Worten der Nationalhymne den Lieben Gott um seinen Beistand zu bitten. Jetzt nicht singend, sondern gesprochen, als Gedicht, wie es uns Ferenc Kölcsey beigebracht hat. So etwas haben wir bisher noch nicht gemacht, versuchen wir es zusammen. „Gott segne den Ungarn mit Frohsinn und mit Überfluss an allen Gütern. Halte Deine schützende Hand über ihn, wenn er mit dem Feinde kämpft. Ein schweres Schicksal bedrückt ihn schon lange. Schenke ihm jetzt frohe Zeiten. Genug gebüßt hat dieses Volk für Vergangenes und für die Zukunft!” Ungarn! Die Fahnen hoch! Geht und kämpft! Es lebe die ungarische Freiheit, es lebe die Heimat! Auf zum Sieg!

Vorwärts Ungarn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.